Nová táborová jídelna

Naše táborové vybavení získalo letos velmi důležitý přírůstek. A tím je nová jídelna.

Většina členů našeho střediska si pamatuje tu předchozí. Dřevěné sloupy a střecha z kulatin potažená plachtou. Velmi vzdušná, ale za deště nic moc. Na střeše se dělali lavory vody a kdo si nechal něco na stolech měl smůlu. Když jsme v průběhu zimy projížděli vlakem nad tábořištěm a viděli jsme jak se pod tíhou sněhu konstrukce jídelny více a více naklání, bylo jasné, že s tím musíme něco udělat. Když jsme pak při první předtáborové brigádě našli starou jídelnu kompletně spadlou na zemi, byla už nová jídelna připravena v našem skladu na svoje první táboření. 

A myslím, že po letošním hodně deštivém červenci už naši jídelnu za nic nevyměníme. Deště a větru se už každopádně na táboře bát nemusíme.  Nákup nové jídelny každopádně ale nebyla levná záležitost a my bychom touto cestou rádi poděkovali Krajskému úřadu Královehradeckého kraje, který nám prostřednictvím svých dotačních programů velkou měrou na nákup přispěl.