5.1.2018

Historie smečky

Vlčácká 1. smečka u nás vznikla roku 1991 v počtu 16 členů. Na přání ústředního náčelníka vlčat br. Dr. Rudolfa Pivce se jejím vůdcem stal br. Vladimír Sosna – Balů, který předtím vedl skautskou družinu Levhartů. Jeho spolupracovníkem se stal další zkušený skautský “matador” br. Jindřich Pavlík – Riki, dříve rádce družiny Sobů. Oba vůdcové velmi dobře spolupracovali a toto období se stalo jakýmsi “zlatým věkem” vlčácké výchovy v našem středisku. O vysoké aktivitě smečky svědčí i dosažené výsledky. Kostelecká vlčata 4x zvítězila v okresních kolech závodů “O totem náčelníka” (1993,1996,1997,2000). A čestně se umístila i v kole krajském.

Od roku 1992 se vlčata společně se skauty účastnila střediskových letních táborů na “Račím potoce” Brodci. Úspěšně zvládla náročný program.

V roce 1997 stoupl počet členů smečky na 19, což vedlo k jejímu dočasnému rozdělení. Vedoucí se stali Jaroslav Šotola – Rolf a Tomáš Diblík – Tommy. Rolf však musel z pracovních důvodu činnost značně omezit a tak ho nahradil Jaromír Vacek – Jára. V roce 2001 však převážná část vlčat přestoupila ke skautskému oddílu “Ostrá sekera” a tak se vedoucí dohodli na opětovném spojeni obou smeček.

V létech 2002 až 2004 se konaly tábory střediska a vlčácké smečky odděleně. Ty vlčácké probíhaly na skautské základně holických skautů u rybníka Blažkovec. Přes určité obavy vedoucích střediska proběhly také tyto tábory s velkým úspěchem, zásluhou výborně sehraného kolektivu vedoucích a vlčat. Pečlivá příprava a bohatý program s ohledem na možnosti vlčat byly rovněž příčinou plné spokojenosti všech účastníků táborů. Vyvrcholením tábora byly vždy slibové ohně, jejichž slavnostní průběh se jistě výrazně vryl do pamětí vlčat i dospělých.

Vzhledem k dobré práci vlčáckého kolektivu a úspěšné reprezentaci střediska i města na vlčáckých závodech, táborech a dalších akcích požádali roku (?) vedoucí smečky po smrti br. Dr. Rudolfa Pivce – Akely jeho manželku ses. Libuši Pivcovou o souhlas na přejmenování smečky na ” 1. smečka vlčat bratra doktora Rudolfa Pivce”. Sestra souhlasila.

Po odchodu br. Pavlíka roku (?) od smečky nastoupil na místo vedoucího br. Petr Formánek – Paegas. Pracoval s velkým elánem a nápaditostí a získal si rychle u dětí zaslouženou oblibu. Bohužel za čas situace v zaměstnání mu nedovolila ve funkci vedoucího smečky setrvat. Když pak musel činnost u smečky ukončit i br. Balů, bylo nutno nastalou situaci řešit. Protože ani br. Vladimír Reiter – Čert nemohl z pracovních důvodů funkci vedoucího vykonávat, převzali smečku dva schopní roveři br. Jindřich Pavlík – Indar a Tomáš Michera – Ostříž. Br. Indar však nastoupil na vojenskou školu a činnost mu byla znemožněna. Nyní však přestoupil a tak od září roku 2005 se opět zapojí dál na činnosti. Ostřížovi v činnosti často pomáhá i br. Jára.

V roce 2005 se stal vedoucím smečky Jaromír, který ji vedl do roku 2011. Na letní tábory jsme začali jezdit pravidelně s oddílem skautů, každý rok jsme si zkusili jiné tábořiště. Ve vedení smečky pomáhaly i děvčata – Rakša a Jindřiška. Poslední roky u vlčat působil Káně, Světýlko a Pavel a před táborem 2011 převzal po Jaromírovi (rodinné důvody – narození potomka) smečku Raf. V létě 2012 jsme domluvili spojení s rojem světlušek do jednoho společného oddílu – Smajlíků.

Po Rafovi v září roku 2014 převzal smečku br. Jiří Granát – Námořník. K němu se v následujícím roce přidal zpátky br. Pegas, který s sebou přivedl i své dva syny jako šikovné členy smečky.