21.8.2019

Pro členky oddílu

Den sesterství (zamyšlení) – 9.30 – 14.00 v Lomu

S sebou: vše z plánovaných akcí + pet lahev 2l, silonku či punčochové ponožky 

 

 

Veškeré informace k výpravám a akcím najdete v záložce “Plánované akce”

Nejbližší akce

První schůzka – 14.2.2020

Den sesterství – 22.2.2020 ( sobota )  9.30 – 14.00 hod. –  přihlašování v plánovaných akcích

 

Plán schůzek a akcí leden – červenec 2020

Únor

 • 21.2.2020 – schůzka zrušena ( přesun na 22.2.2020 sobota )!!!
 • 22.2.2020 – Den zamyšlení – 9.30 hod. – cca 14.00 hod. v Lomu – celooddílová
 • 24.2.2020 – schůzka družiny Berušky
 • 28.2.2020 – schůzka – 16.30 – 18.30

Březen

 •  
 • 6.3.2020 – schůzka 16.30 – 18.30 – celooddílová
 • 13.2.2020 – schůzka 16.30 – 18.30
 • 14.3.2020 – výprava – čas a místo upřesníme
 • 20.2.2020 – schůzka 16.30 – 18.30
 • 21.3.2020 – středisková brigáda
 • 27.3.2020 – schůzka 16.30 – 18.30

Duben

 • 3.4.2020 – schůzka – 16.30 – 19.00 – celooddílová
 • 4.4.2020 – Akce Ukliďme česko – čas a sraz upřesníme
 • 10.4.2020 – Velikonoční prázdniny – schůzka zrušena!!!
 • 17.4.2020 – schůzka – 16.30 – 18.30 
 • 18.4.2020 – Závody vlčat a světlušek – čas a sraz upřesníme
 • 24.4.2020 – schůzka – 16.30 – 18.30

Květen

 • 1.5.2020 – schůzka – 16.30 – 18.30
 • 8.5.2020 – státní svátek – schůzka zrušena!!!
 • 15.5.2020 – schůzka – 16.30 – 18.30
 • 22. – 24.5.2020 – Krajské závody vlčat a světlušek – pouze v případě že hlídky postoupí !!!
 • 22.5.2020 – schůzka – 16.30 – 18.30 – pouze pro nepostupující hlídky
 • 29.5.2020 – schůzka – 16.30 – 18.30

Červen

 • 5.6.2020 – schůzka – 16.30 – 18.30
 • 12.6.2020 – schůzka – 16.30 – 18.30
 • 19.6 – 20.6 – předtáborové přespání v Lomu – od 16.30
 • 20.6.2020 – středisková výprava

Červenec

 • 7.7. – 18.7.2020 – Tábor vlčat a světlušek

 

Pravidla oddílu Cácorek

 1. Každá členka je povinna uposlechnout pokynů vedoucích.
 2. Nikdo nesmí bez dovolení vedoucích opustit stanovený prostor (klubovna, tělocvična,…)
 3. Každá členka je povinna při všem co dělá chovat se dle dobrých mravů, zákonů naší republiky, zákona světlušek a nesmí se chovat hrubě ke svému okolí (lidé, věci, zvířata, příroda…).
 4. Během každého půl roku se zúčastním min. 70% všech schůzek a 70% výprav (při vyšší absenci mohu být vyloučena z oddílu a mé místo bude nabídnuto jiné zájemkyni)
 5. U světlušky, která nejede na tábor a nemá dostatečnou docházku a evidentně nejeví zájem o členství ve skautu, je na zváženou zda v oddíle setrvávat a zabírat místo mnoha dalším, které o to zájem mají
 6. Docházka se kontroluje dvakrát za rok ( na konci ledna a června )
 7. Na všechny oddílové akce chodím včas a pokud vím, že to nestihnu, napíši sms vedoucí
 8. Schůzky začínají v 16.30 a já tam budu vždy 5 min. předem, abych si stihla odložit věci a připravit se na schůzku.
 9. Ze schůzek se omlouvám nejdéle do čtvrtka večer a v případě náhlé nemoci nejdéle 2 hodiny před zahájením schůzky
 10. Na akcích se nevzdaluji bez vědomí vedoucích
 11. Respektuji svou vedoucí i ostatní sestřičky z roje a chovám se k nim tak, jak chci aby se i ony chovaly ke mně
 12. Pokud něco pokazím omluvím se a snažím se to co nejlépe napravit.
 13. Na schůzku si nosím všechny povinné věci dle seznamu v zápisníku.
 14. Na schůzky si nenosím žádné cenné věci, případně si za ně zodpovídám sama.
 15. Na schůzky i výpravy nosím vždy patřičné oblečení oblečení, které nevadí když se ušpiní, případně poničí – většina část schůzek, akcí a výprav probíhá v přírodě.
 16. Na schůzky chodím vždy zdravá a v plné síle, abych neohrožovala případnou nemocí ostatní.
 17. Členské příspěvky hradím vždy ve stanoveném termínu (nejlépe s dostatečným předstihem).
 18. Rodič je povinen informovat vůdce oddílu o jakýchkoliv změnách údajů jako je adresa, telefonní číslo, změna zdravotního stavu dítěte apod.
 19. Vždy budu mít na schůzku dostatek pití a menší svačinu.