21.12.2017

Junák – český skaut, z.s.

je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Skautské oddíly působí ve více než tisíci městech a vesnicích po celé naší zemi. Sdružují jak chlapce, tak děvčata od šesti let, ve třech věkových kategoriích. O jejich program se stará několik tisíc dobrovolných vedoucích a činovníků.

Skauting do naší země přivezl z Anglie již v roce 1911 profesor Antonín Svojsík. I přesto, že třikrát byly myšlenky skautingu umlčeny totalitními režimy, má dnes Junák – svaz skautů a skautek ČR 51 000 členů a je největší výchovnou organizací mladých lidí v České republice. Zároveň je členem mezinárodních skautských organizací. Svou činností a výchovou mladých lidí si vydobyl výjimečné postavení a uznání u státních institucí, respektovaných organizací a významných osobností.

Junák – cesta k osobnosti

Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.

Chce vychovávat zdatné, všestranně rozvinuté a vnímavé lidi s úctou k tradičním hodnotám a mravním zásadám v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem R. Baden-Powellem, a zakladatelem českého skautingu, prof. A. B. Svojsíkem. Toto jsou základní informace. Více jich můžete najít na oficiálním webu Junáka.

Vlče, skaut, skautka, světluška

 … To je označení pro věkové kategorie v naší organizaci. Více se dozvíš na stránkách jednotlivých oddílů. Odkazy na jednotlivé oddíly najdeš v menu. Tak neváhej a mrkni se.

Středisko Kostelec nad Orlicí

Středisko Kostelec nad Orlicí se nachází v okrese Rychnov nad Kněžnou. Sídlíme v krasném koutu Kostelce nad softbalovým hrištěm. Těšíme se na vaši případnou návštěvu.

Kontakt

  • email: stredisko@junakkostelec.org

Oficiální název střediska, adresa

  • Junák – český skaut, středisko Kostelec nad Orlicí, z.s.
  • Lom
  • Kostelec nad Orlicí, 51741
  • IČO: 15040771