16.11.2017

Skauti

Schůzky skautů jsou každý pátek do 17 do 19 hodin v Lomu.

Náš skautský oddíl navštěvuje 11 dětí z 6 až 9 třídy základní školy. Ti jsou rozděleni do družin – skupinek o 5 až 8 členech. Tyto družiny má na starosti nejzkušenější z nich – říkáme mu rádce. Družiny se schází pravidelně ve všední dny 1x za týden.

Program těchto družinových schůzek je velmi pestrý – skauti hrají hry, zkoušejí nové sporty, věnují se rukodělným činnostem nebo různým debatám. Nedílnou součástí programu je i péče o klubovnu a její okolí.

Snažíme se trávit co nejvíce času v přírodě – proto jezdíme na celodenní výlety do přírody, případně i na vícedenní výpravy na různé skautské chaty nebo pod stan. Všechny tyto akce jsou připravovány vedoucími.

Z další činnosti se nabízí zmínit oddílové schůzky. Odehrávají se většinou v sobotu odpoledne. Programu se účastní všichni členové oddílu. Není možné zapomenout například přespání v klubovně, plavání v bazénu,  skautských sportovních turnajích a závodech.

Každé prázdniny pořádáme tábor – ten je určen pro všechny členy oddílu.

Naší klubovnu se snažíme zařídit tak, aby se v ní skautům líbilo – a hlavně obsahuje pomůcky pro náš program.