Nová střecha, komín,podlahy a nové táborové vybavení

Logo Královehradeckého krajeI v roce 2019 jsme krom běžné skautské činnosti vrhli naše síly do oprav naší krásné skautské základny. Na pořadu dne byly samozřejmě věci, které nesnesou odklad. Těch je tedy vždy dost. Z finanční stránkou nám výrazně pomohli dotace od krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Prvním úkolem byla nová střecha na našem malém skladu táborových celt a dalšího drobného táborového vybavení. Krov byl již shnilý a krytina výrazně poškozená. Klubovna tak tedy dostala nový krov a jako krytinu jsme zvolili osvědčený plech, kterým jsme v minulých letech opravili střechy na klubovnách č. 7,8,9 a 10. Teď se už stany vody bát nemusí.

Dalším projektem byl nový komín na společence. Roura vystrčená ze zdi už jaksi nebyla dostačující. Zvolili jsme tedy jednoduchou komínovou skládačku, kterou jsme vlastními silami postavili. Dostatečná výška komína zároveň výrazně zlepšila tah krbových kamen. Komín je postaven z venku a je přilepený na stěnu společenky.

Třetím projektem jsou pak nové podlahy v klubovnách. Vybrali jsme dvě, kde je původní lino nejvíce poškozeno, nebo i z části chybí. V klubovně skautek je pak podlaha rovná, tam stačilo lino pouze položit. V klubovně skautů bylo třeba ještě předem udělat nivelační stěrku.

Díky podpoře Královéhradeckého kraje jsme nakoupili i další vybavení. Máme novou sekačku na sekání naší základny. A vzhledem k nutnosti rozšiřování kapacity našeho tábořiště jsme dokoupili nové matrace do stanů a pak dvě nové podsady.