Ukliďme Česko (Kostelec)

V sobotu 6. dubna dobrovolníci z celé České republiky vyrazili bohatě vybaveni pytli a rukavicemi uklízet naše města a okolní přírodu.

Přidali jsme se i my, kostelečtí skauti, a spolu s námi i další občané z Kostelce nad Orlicí. Celkem se sešlo 63 dobrovolníků a ti všichni v 9:00 vyrazili po šesti různých trasách uklízet naše malé městečko od odpadků. Ze začátku jsme se báli, že v tak hojném počtu nebudeme mít ani co sbírat, ale výsledek nás nakonec překvapil.

Celkem jsme nasbírali 38 pytlů. Hmotnost si netroufáme ani odhadnout. Na některých trasách nám dokonce ani nestačily pytle. Po namáhavé práci jsme se ještě zastavili ve Vodárně, kde všichni dobrovolníci mohli získat jeden nápoj zdarma, děkujeme! Díky patří i SK Rabštejn za vylepení zvacích letáčků a všem dobrovolníkům za to, že si udělali čas a pomohli nám udělat z Kostelce o trošku hezčí místo.

Zároveň se vydařilo i počasí, takže z toho byl pro většinu nádherný sobotní výlet, který tedy tak trochu kazil pohled na tu velikou hromadu nepořádku. Ale můžeme doufat, že pokud zrealizujeme podobnou akci i příští rok, bude již plných pytlů méně. O to se ale budeme muset zasadit všichni společně.