Předtáborová výprava s přespáním

Zahájení akce: 14.6. 2019 (pátek) 
Ukončení akce: 15.6. 2019 (sobota) 

Společná dvoudenní výprava vlčat a světlušek.