Výprava skautek do Prahy na skautskou výstavu “Pošli to dál!“

2.6.2018

Jak pomáhali skauti a skautky při vzniku Československa? Co znamenalo a jaké to bylo se stát skautským poštovním kurýrem? A jaké byly příběhy skautů a skautek, které zavřeli jen proto, že byli skauti? To všechno jsme se dozvěděli na interaktivní skautské výstavě “Pošli to dál!“ v Poštovním muzeu v Praze, která se koná u příležitosti 100 let od vzniku Československa a 100 let i od skautské služby republice a společnosti v tehdejší době.

V sobotu 6. 10. 2018 se sešlo 5 členek našeho oddílu a naše vedoucí v 7:55 na vlakovém nádraží. Cestou jsme si povídaly, plnily stezky a pozorovaly podzimní přírodu.  Musím říci, že cesta dlouhá asi 2 a půl hodiny utekla jako voda. S pomocí GPS na mobilu jsme se dostaly z Hlavního nádraží k Poštovnímu muzeu. V blízkém parčíku jsme posvačily a pak se vydaly prohlédnout památky v okolí. K muzeu jsme dorazily na předem rezervovaný čas. Tam jsme se setkaly s našimi skauty, kteří do Prahy přijeli dříve než my. Na výstavě jsme dostali pracovní listy pro lepší pochopení souvislostí. V přízemí jsme viděli staré poštovní známky, radiotelegrafní přístroj nebo obraz Madony zachráněný skauty z Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Některé exponáty jsme si mohli vyzkoušet, např. posílání morseovky. Dozvěděli jsme se, jak přesně skauti pomáhali při vzniku ČSR i při pádech totalitních režimů. V druhém patře jste mohli vidět staré nášivky, turbánky, šátky, slibové odznaky, skautské knihy a časopisy a nebo porovnat dřívější skautský zákon a slib s tím dnešním. Příliš se od sebe neliší, ale moc mě zaujal dřívější 8. bod skautského zákonu, který zní takto: „Junák se usmívá a prozpěvuje za všech okolností“ 🙂 . Viděli jsme vlajku oběti namočenou v krvi obětí okupace 1968. Zkusili jsme si skautský baret a čepici a ve vedlejší místnosti se seznámili s příběhy skautů a skautek v době nesvobody pomocí krátkého filmu či textů na nástěnce. Nakonec jsme napsali krátký vzkaz na smazatelné tabuli.

Venku jsme se zase rozdělili na holky a kluky. Čekala nás krátká běhací hra po Praze. Museli jsme najít několik významných míst za pomoci mapy a zodpovědět pár otázek. Jelikož jsme dosáhli 100 bodů, měli jsme nárok na krásnou placku.  Poté jsme navštívili Palladium a kavárnu Zetko., kde jsme si koupili něco na zub.

A to byl konec naší výpravy. Kluci tam ještě zůstali a jeli pozdějším vlakem. Všechny jsme byly unavené jako koťata, ale moc krásně jsme si to užily. Myslím, že jsme se dozvěděly mnoho poučných informací o skautingu v Čechách.

Kateřina Slavíková