Vladimír Sosna – Balů (1928 – 2018)

4.1.2017

Vladimír Sosna Balů

Vladimír Sosna Balů

S lítostí musím oznámit smutnou zprávu. Velký skaut našeho střediska, bratr Vladimír Sosna – Balů, nás navždy opustil a vydal se na poslední skautskou stezku ve svých nedožitých 90 letech. Připomeňte si jeho život i tímto krátkým článkem, který před 10 lety k jeho 80. narozeninám sepsal Miki a Drahuška.

V Kiplingově Knize Džunglí se setkáváme s postavou moudrého medvěda Balůa, který pomáhá vychovávat malé lidské mládě Mauglího. Podobně i bratr Vladimír Sosna, skautským jménem Balů, utvářel a formoval charakter vlčat a skautů kosteleckého střediska.

Na skautskou stezku vstoupil v roce 1938. O rok později stihl ještě poslední předválečný tábor, který u potoka Brodce vedl bratr Viktor Polák. Po válce skautoval pod vedením Františka Talacka – Ostré sekery. Po letech mlčení a zákazů se v roce 1968 aktivně zapojil do krátké obnovy Junáka v Kostelci a musel počkat dalších dvacet let, aby opět pomáhal při třetí obnově skautského hnutí v roce 1989. Byl zvolen do čela kosteleckého střediska a Okresní rady Junáka v Rychnově nad Kněžnou. Společně s dalšími činovníky střediska založil 1. smečku vlčat (nejmladších skautů), kterou aktivně vedl od jejího vzniku až do roku 2002.

Desítky chlapců, kteří pod jeho vedením prošli skautskou stezkou za poznáním a dobrodružstvím, pamatují poutavá vyprávění u táboráku, žertovné okamžiky při hrách a chvíle strávené s kytarou u plápolajícího ohně. Vedl svá vlčata s láskou, trpělivostí a pochopením.

Skautský důchod pojal pracovně. Nesložil ruce, ale nadále pokračuje ve vedení skautské kroniky, živě se zajímá o dění ve středisku a celém skautském hnutí. Je členem místní pobočky Klubu přátel Jaroslava Foglara a aktivním sběratelem skautských artefaktů.

Pravidelně se zúčastňuje schůzek východočeské družiny Svojsíkova oddílu, což přeloženo pro nezasvěcené znamená skautský klub pro ty, „co více pamatují“.