Vánoční schůzka vlčat

Polední schůzka v roce se nesla ve slavnostním duchu. Všichni jsme byli v krojích, protože nás čekalo předávání vlčáckých žlutých šátků nováčkům. K tomu došlo během malého ale důležitého rituálu na vlčácké poradní skále. 

Po předání šátků jsme se vrátili do klubovny, kde jsme měli z domu připravené cukroví a uspořádali slíbený střelecký turnaj. 

K poslední schůzce před vánocemi patří i dárečky, kterými jsme se navzájem obdarovali. Všichni vlčáci pak dostali notýsky na záznamy o připravovaných akcích.